cinder.club (10)


Cinder là thương hiệu thiết kế thời trang nội địa với thông điệp:

“ 𝙒𝙚 𝙩𝙚𝙡𝙡 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 - 𝙘𝙝ú𝙣𝙜 𝙩ô𝙞 𝙠ể 𝙡ạ𝙞 𝙘â𝙪 𝙘𝙝𝙪𝙮ệ𝙣 𝙘ủ𝙖 𝙘𝙝í𝙣𝙝 𝙗ạ𝙣 𝙦𝙪𝙖 𝙣𝙝ữ𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞ế𝙘 á𝙤”

Mỗi sản phẩm làm ra đều dựa trên ý kiến của khách hàng từ form thiết kế, màu sắc, chất liệu và đem đến những câu chuyện gần gũi đằng sau.

Không chỉ chất lượng sản phẩm cao, giá cả phải chăng mà còn là những thông điệp tích
cực.

“ENJOY THE LITTLE THINGS”

☻︎IG/ FB: 𝐜𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫.𝐜𝐥𝐮𝐛