MiNhi Đầm (2)


Thời gian: 24/7
✅Chính sách:
Lấy sỉ từ 5 sản phẩm, lần 2 chỉ cần 1 sản phẩm.
Sau 1 tháng không đặt hàng, lấy sỉ lại từ đầu.
Đổi trả theo chính sách của Shopee (nếu khách muốn trả hàng vui lòng KHÔNG bấm "Đã nhận được hàng", shiper sẽ đến lấy hoặc khách chủ động đem ra bưu cục, shop không giải quyết trường hợp không thể trả hàng hoặc quá hạn trả hàng).